Nørre Aaby Realskole

I den fynske by Nørre Aaby, tæt ved kystbyen Middelfart ved Lillebælt, ligger realskolen Nørre Aaby Realskole. Denne realskole er en fri grundskole, som dækker hele Vestfyn, og hvor der går godt og vel 420 elever. Nørre Aaby realskole har klassetrin, som går fra børnehaveklassen og helt op til 10. klasse, så man kan have hele sin grundskolegang på realskolen nørre aaby, inden man skal videre ud og enten have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse. Udover klassetrinene der strækker sig fra børnehaveklassen til 10. klasse, har skolen samtidig også både vuggestue og børnehave.

Nørre Aaby Realskole er en skole, som lægger utrolig meget vægt på sine værdier. Værdierne for Nørre Aaby Realskole er gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner, og selvom der er plads til elever på alle niveauer, så har skolen limiteret sine klasser således, at der max er 24 elever i hver klasse. Når skolen taler om værdien ‘forpligtelse’, handler det om, at man fra skolens side har en klar forventning om, at man indgår i det fællesskab, der er på skolen. Det vil sige, at man både som elev såvel som forældre tager del i skolegangen, at man møder op til timerne velforberedt og generelt ser en stor interesse i at være en del af livet på skolen. Faglighed vægtes, som en af skolens værdier, også enormt højt. Dette ses blandt andet blandt lærerne, der ligesom elever og forældre, også er engagerede i elevernes udvikling og uddannelse. På skolen er der plads til elever på alle læringsniveauer, så længe man er engageret og interesseret i at lære. Dette kan også ses i forlængelse af værdien tryghed, da Nørre Aaby Realskole giver eleverne de faglige udfordringer i et trygt miljø, selvom der samtidig stilles krav til hver enkelt elev. Samtidig skal det også nævnes, at der er nultolerance overfor mobning, og skolen gør en kæmpe indsats for at bekæmpe mobberi. Endeligt gør skolen også meget ud af sine traditioner. Traditionerne tæller blandt andet morgensang, den årlige luciafest, skolens fødselsdag med mere.