Vådområder er vigtig natur


I mange mange år er det kun gået en vej med vores vådområder herhjemme og det er nedad. Arealet af moser og søer og damme er kun blevet mindre og mindre i takt med at landbruget er blevet mere effektivt og landmændene er blevet dygtigere til at dræne deres marker. Samtidig har staten og amterne udrettet de fleste at vores åer og vandløb for at få vandet ledt hurtigere ud i havet. Men dette har for det første betydet at vi har mistet mange af de planter og dyr der er afhængige af de våde og fugtige miljøer, og dermed har vi fået en fattigere natur. Men nu vender billedet heldigvis igen, fordi de øgede mængde nedbør skal opbevares et eller andet sted, og så opretter man nye vådområder igen.