Religion og danskhed

Religion er et meget følsomt emne for mange, hvad enten man er religiøs eller ej, så er det et emne med rigtig mange forskellige anskuelser og meninger, som ofte kan skabe gnidninger. Religion i sin mest ekstreme form, er grundlag for rigtig mange verdensomspændende diskussioner, fjendeligheder og sågar krige. Det er også en diskussion, som er rigtig meget oppe i tiden her i Danmark, fordi der er snak om hvorledes man burde strukturere folkeskolens religionsundervisning. Det er også her et følsomt emne, som splitter de politiske vande ret markant. I forbindelse med at Danmark skulle finde en nationalret, er dansk kultur generelt blevet omdiskuteret. Hvad er dansk? Hvad betyder det at være dansk? Og også her spiller religionsspørgsmålet ind. Til trods for at en stor del at den danske befolkning ikke er kristne, menes det stadig, at kristendom er en del af det at være dansk.