Hjemmet er hvor familielivet udfolder sig

Begrebet hjem er i sin snævre betydning delvis sammenfaldende med bolig; hjem betyder ligesom bolig “menneskets bosted, opholdssted og samlingssted for familie eller samboere samt opbevaringssted for personlige ejendele”. Men mens en bolig kan være midlertidig, fx et hotelværelse eller et asylcenter, er hjemmet noget mere vedvarende og genstand for et stærkere tilhørsforhold: Hjemmet er personens eller familiens faste bolig, det er der, man hører til, det er tilværelsens udgangspunkt.

boform.dk

Ordet hjem bruges desuden om boligens indre og dens indretning, om boligen som beskyttende, ordnende og iscenesættende ramme om intimsfæren og som det private rum, hvori familielivet udfolder sig. Hjemmet er det sted, man trækker sig tilbage til for at søge hvile, ro, hygge osv. i fritiden, og hvor man modtager familie og venner som gæster.

Det, der sker i hjemmet, har sin helt egen betydning, uafhængigt af omverdenen; det er ikke nyttigt i økonomisk, politisk eller karrieremæssig forstand, men rekreativt, og sætter derved familiens medlemmer i stand til at hamle op med arbejdet og tilværelsen udenfor.

Uanset hvem familiens gæster er, og uanset om den overhovedet har gæster, er hjemmet familiens stærkeste statussymbol. Hjemmet og dets indretning fortæller udenforstående om beboerne og bekræfter beboerne i deres egen selvopfattelse. Hjemmet afspejler familiens vaner, smag, holdninger, historie, økonomiske formåen og ambitioner; men hjemmet er ikke bare et spejl, det er også en ramme, som med de givne begrænsninger og muligheder er med til at forme beboernes dagligliv og selvforståelse. I Danmark er der generelt en høj grad af bevidsthed om hjemmets på én gang repræsentative og formende funktion.

Går du og drømmer om at forny dit hjem, er Boform et rigtig godt bud. Boforms dygtige snedkere i Aalborg har siden 1979 skabt skræddersyet indretning til hele boligen. Hvad enten det er boform køkken, boform bad eller boform garderobe, er du sikker på at få et kvalitetsprodukt. Boforms grundfæstede tro er, at der altid vil være kunder til et produkt af kompromisløs kvalitet i høj håndværksmæssig udførsel. Luksuriøse snedkerdetaljer kombineret med materialer som natursten, ædelmetaller, lak og smukke finérforløb er essensen af Boforms elegance.