Før familien videre i livet

Der er mange som har en drøm om, at de skal ud og have sig en lille familie på et eller andet tidspunkt. Det er der nok mange som går og drømmer om, og det er også noget man skal strejfe efter at opnå. Der er ikke noget smukkere her i livet, end at lade sit familienavn leve videre. Det er noget som alt andet lige mange ønsker, men det er måske ikke alle som kommer til at opleve det. Det kan der være mange årsager til, og det er noget man kan prioritere ,eller det er noget man kan vælge fra. Hvis det er at man godt kunne tænke sig en stor karriere, hvor der ikke bliver brugt så meget tid på andet end arbejde, er det nok ikke børn man skal ud og have. Det er noget som man alt andet lige ikke kan gøre noget ved, hvis det er sådan landet ligger, er der ikke andet for end at man må ud og arbejde for føden, og måske kommer børnene senere.